Egg 1000

Vitamin B-Complex + Vitamin E + Zinc Oxide + Selenium + Folic Acid


Egg 1000(Water Soluble Powder)
Lamang sa Pangingitlog ang manok mo!

Formulation:

  • Zinc (Zinc Oxide)2,200 mg
  • Alpha tocopheryl acetate (Vitamin E)1,452 mg
  • Pyridoxine HCl (Vitamin B6)110 mg
  • Thiamine HCl (Vitamin B1)48.40 mg
  • Folic Acid (Vitamin B9)37.40 mg
  • Selenium (Sodium Selenite)6.60 mg
  • Cyanocobalamin (Vitamin B12)600 mcg

Indications:
EGG 1,000 Water Soluble Powder increases fertility, improves egg quality, and continues egg production.
(Ang EGG 1,000 Water Soluble Powder ay nag papataas ng fertility, nagpapabuti ng kalidad ng itlog, at nagpapatuloy na produksyon ng itlog.

Dosage and Administration

Mix 1 teaspoon (5g) of EGG 1,000 into 1 gallon (4L) of water and administer for 5 – 7 days.
(Ihalo ang 1 teaspoon (5g) na EGG 1,000 sa 1 gallon (4L) tubig at ipainom lima hanggang pitong araw.)

For best result; Give the EGG 1,000 Water Soluble Powder in morning and VITMINPRO Water Soluble Powder in the afternoon. (Para sa mas magandang resulta; Mag-bigay ng EGG 1,000 Water Soluble Powder sa umaga at VITMINPRO Water Soluble Powder sa hapon.)

One sachet of EGG 1,000 Water Soluble is good for 25 heads.

Storage: Store at room temperature not more than 30°C.

Where to buy

Other Products


Top