Walang Turok Conditioning Guide

Download Complete Health Guides Brochure  

Day Product Sample Activities Dosage
-3 Wormal Purga 1 Tablet (6PM) may Fasting
-2 Triple X Ligo Iwas Kuto at Lamok
kalahati lamang
pakain (AM)
-1 Premoxil 550 Bacterial Flushing 1 Tablet bago pakain sa umaga
1 VitMin PRO Pailaw (4am), Pakaskas, Kahig at Lakad ng madaling araw,
ilagay sa loob ng scratch pen.
1 tablet (hapon)
2   Pahinga  
3 VitMin PRO pailaw (4am), palakad 1 tablet (hapon)
4 Pahinga  
5 VitMin PRO pailaw (4am), Ilagay sa scratch pen 1 tablet (hapon)
6   Pahinga  
7 VitMin PRO Pahinga 1 tablet (hapon)
8   Sampi  
9 VitMin PRO Pahinga 1 tablet (hapon)
10   Pailaw (4am), Pakaskas, Kahig at Lakad ng madaling araw, ilagay sa loob ng scratch pen.  
11 VitMin PRO Pahinga 1 tablet (hapon)
12   Pahinga  
13 VitMin PRO sparring (hapon) 5 drops dragon driver 30 min. bago bitaw 1 tablet (umaga)
14   Pahinga  
15 Wormal Lite Purga 1 tablet (6pm) walang fasting
16 Premoxil 550 Bacterial Flushing 1 tablet (bago pakain sa umaga)
kalahati lamang pakain (AM)
17 VitMin PRO Kahig at Palakad sa madaling araw 1 tablet (bago pakain sa umaga)
18   Pahinga  
19 VitMin PRO Pailaw 1 tablet (bago pakain sa umaga)
20   Pahinga  
21 VitMin PRO Pahinga 1 tablet (bago pakain sa umaga)
Fight Day Dragon Driver Energy, Alertness, and Reflex Booster 5 drops Dragon Driver sa Limber (Derby) Pagkakuha kamatch (ulutan)

Top